You are currently browsing the category archive for the ‘Gent gran’ category.

El PSC de l’Eixample va proposar fa uns dies l’atorgament de la medalla d’honor de la ciutat a la nostra companya Mercedes Page. El Plenari per unanimitat li ha atorgat.

Des de l’agrupació ens congratulem i en fem arribar la nostra pública felicitació a la companya Mercedes.

És tot una vida la que justifica aquesta medalla.

Mercedes Page, 81 anys, Asturiana de naixement i veïna de Fort Pienc des que va arribar a Barcelona en l’etapa de les grans migracions interiors a mitjans del segle XX.

Defensora dels valors de la llibertat, dels drets de les dones i dels drets i el benestar de la gent gran. Va ser activista durant la transició democràtica dins d’un dels partitd d’oposició al règim el PSUC.

Durant els mateixos anys setanta participà de L’Associació Catalana de la Dona. Organització feminista creada a Barcelona el 1976, després de la celebració de les primeres Jornades Catalanes de la Dona, amb l’objectiu d’assolir la plena igualtat jurídica i social de la dona, respecte a l’home, des d’una posició de feminisme reformista, pluralista en la ideologia i oberta a la col·laboració política amb els diferents partits polítics de l’època.

Profesionalment ha desenvolupat tota la seva vida laboral com a tècnica comptable, tant primer a León com després a Barcelona

Arribada la democràcia fou quan la seva activitat i compromís s’orientaren cap a la proximitat del barri i el districte essent consellera de l’antic districte IV (actualment equival a Sagrada Familia, Fort pienc i la dreta del districte 2) entre 1979 i 1983

Mare de 3 fills, àvia de 5 nets i besàvia d’1 besnet.

Sempre ferma defensora del barri de Fort Pienc i compromesa amb els més grans, els anys noranta, ja jubilada, reprèn la seva activitat social i és elegida el 1999 consellera de districte per l’assamblea del PSC de l’Eixample.

És  a partir d’aquesta data que inicia un projecte de molt llarg abast de dinamització de la gent gran de l’Eixample, fins el 2011. Coneixedora de la realitat sociològica del districte impulsa la dinamització de la gent gran sempre des del consens social i polític, amb les diferents entitats i partits que també actuen en matèria de gent gran a l’Eixample.

És fundadora de la comissió de gent gran del districte,juntament amb Antoni Navarro i M. Lluisa Longan i ferma impulsora del cicle anual d’activitats “la primavera de la gent gran”

És durant aquesta etapa que es construeixen, o es reformen i es transformen tots i cadascun dels casals de gent gran de l’Eixample convertint-los del típic casal de “jugar a cartes” a que esdevinguin veritables espais de trobada i d’impuls d’iniciatives activitats molt diverses i multidisciplinars.

Impulsa també el canvi de model de gestió dels espais de gent gran, essent els casals de l’Eixample els pioners en implementar un model de gestió participativa ampli, organitzat a partir de comissions de treball.

Entén la vellesa com una etapa de la vida que cal viure-la amb plenitud, de la mateixa manera que vivim amb plenitud la infantesa la joventut i la maduresa. Les seves

Destacar també com anècdota que sempre ha estat una gran defensora de la llengua catalana, tot i que mai l’ha parlat amb fluidesa. S’han sentit pocs discursos de defensa de la llengua catalana en castellà, però el de Mercedes Page n’és un.

Anuncis

En el passat plenari del districte, celebrat el dia 8 de maig es va aprovar la proposta presentada pel PSC amb els vots favorables de tots els grups que diu:

I – Atesa la necessitat i la reclamació dels veïns i veïnes del barri de la Sagrada Família de comptar amb un equipament públic destinat a la Gent Gran

II – Atès que l’Ajuntament de Ajuntament de Barcelona ha presentat el “Pla Buits” on, entre d’altres, hi està encabit el solar destinat a la Residència de Gent Gran situada al carrer Rosselló amb Roger de Flor.

III – Atès que aquest és un solar que està expropiat i ja es podría posar a disposició de la Generalitat per construir l’equipament.

IV – Atès que, fins ara, no hem rebut cap compromís per part de l’Ajuntament de Barcelona ni per part de la Generalitat sobre la construcció del mateix.

Per tot això, i d’acord amb el que estableixen els articles 64.3 i 100 del Reglament Orgànic Municipal i a l’acord de la Junta de Portaveus del 29 de gener de 2008, i l’article 32.3 del Reglament Intern d’Organització i Funcionament del Districte de l’Eixample, presenta al Ple del Districte la següent:

PROPOSTA D’ACORD

Que el Govern del Districte de l’Eixample exigeixi al govern de la ciutat i a la Generalitat de Catalunya l’acord per a la construcció en el solar expropiat a Rosselló/Roger de Flor d’una residencia de gent gran i un centre de dia, que contempli:

–       La cessió del solar,

–       La seva inclusió en el pressupost d’inversions de la Generalitat de Catalunya de l’any 2013,

–       La seva posada en marxa en aquest mandat.

A partir d’ara doncs en farem seguiment i exigirem al govern municipal el seu seguiment

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 11 other followers

RSS Notícies de l’Eixample

  • S'ha produït un error; probablement el canal ha deixat de funcionar. Torneu-ho a provar d'aquí una estona.
Anuncis
%d bloggers like this: