És central del districte que alhora és central a la ciutat. Els seus carrers s’identifiquen i són viscuts més com la ciutat que com un barri. És el centre del centre, i això explica que sovint les seves planificacions i actuacions hagin sorgit des d’iniciatives de ciutat.

Mesures:

Sempre al costat dels veïns i les veïnes:

 • Cercarem un espai per la creació d’un nou casal de gent gran
 • Construirem una nova escola bressol.
 • Aprofundirem en la rehabilitació d’habitatge i la instal·lació d’ascensors.

Reactivació econòmica i compromís amb l’ocupació:

 • Impulsarem el Pla Director del Passeig de Gràcia, per projectar endavant el passeig de Gràcia, la Rambla de Catalunya i tots els carrers travessers, des de la Plaça Catalunya fins a Diagonal.
 • Cercarem i impulsarem els canvis de regulació necessaris per trobar nous usos a les plantes baixes de l’Eixample: negoci-habitatge, lofts, serveis professionals, activitats de la indústria del coneixement, etc.
 • Impulsarem mesures que se’n deriven del Pla Estratègic del Turisme per millorar la interacció d’aquest territori en la política turística general de la ciutat.

Aposta per la convivència i espai públic de qualitat, ordenat, net i segur:

 • Reformarem la plaça Urquinaona, pensant en el vianant.
 • Enllestirem l’ampliació de voreres de Balmes fins al carrer Pelai.
 • Completarem la transformació del Passeig de Sant Joan fins a la Diagonal perquè esdevingui un eix cívic on el verd en sigui protagonista.
 • Reordenarem el Passeig de Gràcia com a motor comercial de Barcelona.
 • Dotarem el barri d’un Punt verd
 • Treballarem per minimitzar i reduir els conflictes convivencials.
 • Reforçarem el servei d’inspecció per fer complir l’ordenança de convivència, del usos de l’espai públic i de locals de pública concurrència.
Anuncis