Els 20 nous compromisos per l’Eixample. L’Eixample segueix reinventant-se, mantenint-se fidel a l’esperit de Cerdà al seu urbanisme pensat a mida de les persones, la recuperació d’espais verds,  aconseguir més espai pel vianant i treballar per la millora de la qualitat de vida dels seus veïns i veïnes.

1. Convertirem en una rambla l’avinguda de Roma entre Viladomat i l’estació de Sants

2. Finalitzarem l’ampliació de voreres i col·locació d’arbrat del carrer Balmes

3. Completarem la reforma del Passeig de Sant Joan

4. Urbanitzarem la nova plaça de les Glòries,esdevenint un gran parc amb amb equipaments pel barri i habitatge.

5. Dotarem el barri de Sagrada Familia d’un nou centre de Seveis socials

6. Obrirem 3 noves escoles bressol (a la nova esquerra, a sant antoni i a la Dreta)

7. Iniciarem la construcció dels equipaments i habitatge públic a la illa Germanetes (Consell de cent Borrell)

8. Obrirem 5 nous interiors d’illa

9. Reimpulsarem com un eix econòmic i comercial el Pg de Gràcia i la Rambla Catalunya

10. Finalitzarem el mercat de Sant Antoni, el mercat del Ninot i els Encants.

11. Potenciarem el comerç urbà com element clau per l’ocupació i el desenvolupament econòmic i social dels barris.

12. Desenvoluparem un Pla de Turisme del districte, incloent-hi entre altres mesures, la Construcció d’un aparcament soterrat d’autocars a la plaça de la Hispanitat per descongestionar l’entorn de la Sagrada Familia.

13. Facilitarem l’ampliació de l’Hospital Clinic i la construcció de la nova caserna de Bombers pel desenvolupament del l’arranjament del Parc Joan Miró.

14. Completarem el pla de reforma integral per la recuperació de passatges.

15. Apostarem per un disseny de l’Espai públic multifuncional, que doni cabuda al màxim d’usos possibles de manera que tothom en sigui usuari, des dels infants als més grans, evitant d’aquesta manera la monopolització.

16. Potenciarem el manteniment integral de l’espai públic

17. Aprofundirem mesures de mediació en l’àmbit veïnal per resoldre trencaments de la convivència, facilitant, si cal mesures d’arbitratge.

18. Impulsarem noves polítiques de seguretat des del barri i amb transversalitat,implicant tots els cossos policials, els serveis socials, els serveis educatius, i tot aquell servei municipal que té incidència en l’espai públic.

19. Posarem en marxa el Pla d’ensenyaments artístics, a través de la nova escola de les Arts de l’Eixample, garantint l’accés a una formació artística de qualitat per a tothom, en qualsevol disciplina i per a qualsevol edat.

20. Els nostres esforços es concentraran a garantir l’accés a l’educació i a la cultura per part del tota la ciutadania i a ampliar les oportunitats perquè tothom trobi espais de participació en la vida cultural, cívica, productiva i creativa de la ciutat.

Anuncis