Per a demanar la sol·licitud per a votar per correu hi ha temps fins al dia 11 de desembre. S’ha d’anar a qualsevol oficina de Correus a buscar l’imprès corresponent per a fer la sol·licitud de la documentació electoral. És necessari portar el DNI, carnet de conduir, passaport o targeta de residència per als estrangers (sempre els originals, en cap cas fotocopies).

Un cop omplerta la sol·licitud s’ha de entregar a la oficina de Correus.

Del 1 al 14 de desembre les persones que han sol·licitat el vot per correu rebran la documentació necessària per exercir el dret a vot.

Aquesta documentació es rebrà a través d’un correu certificat al domicili que hagi fet constar el sol·licitant, i per tant s’han de rebre personalment. En cas de no poder rebre la documentació en persona, serà el mateix sol·licitant qui haurà d’anar a recollir-la a la oficina de Correus que li correspongui segons l’adreça del domicili on hagi demanat rebre la documentació.

Del 1 al 17 de desembre és el termini per entregar el vot a qualsevol oficina de Correus

Aquesta documentació haurà de adjuntar-se en el sobre oficial que va dirigit a la mesa electoral corresponent amb el certificat d’inscripció al cens electoral i el sobre de votació amb la seva papereta.

En el cas que algú no pugui fer personalment tota la gestió, ja sigui per malaltia o incapacitat s’haurà d’adjuntar un certificat mèdic oficial junt amb la sol·licitud de vot per correu.

En aquests casos ho pot fer una tercera persona degudament acreditada notarialment.

Versió en castellà

PROCEDIMIENTO PARA VOTAR POR CORREO ELECCIONES AUTONÓMICAS 21 DE DICIEMBRE DE 2017

Para pedir la solicitud y poder votar por correo hay tiempo hasta el 11 de diciembre. Hay que ir a cualquier oficina de Correos y pedir el correspondiente impreso para hacer la solicitud de la documentación electoral. Es necesario presentar el DNI, carné de conducir, pasaporte o la tarjeta de residencia en el caso de los extranjeros. (siempre tienen que ser los documentos originales, en ningún caso pueden ser fotocopias).

Una vez rellenada la solicitud hay que entregarla en la oficina de Correos.

Del 1 al 14 de diciembre las personas que han solicitado el voto por correo recibirán la documentación necesaria para poder ejercer su derecho al voto.

Esta documentación se recibirá en un correo certificado en el domicilio que haya indicado el solicitante, por lo que será necesario que la entrega se haga personalmente a la persona interesada. De no ser así habrá que ir a buscar los documentos a la oficina de Correos correspondiente al domicilio indicado.

Del 1 al 17 de diciembre es el plazo para entregar el voto en cualquier oficina de Correos.

La documentación deberá adjuntarse en el sobre oficial que va dirigido a la mesa electoral correspondiente, con el certificado de inscripción al censo electoral y el sobre de votación con la papeleta.

En el caso de que alguien no pueda hacer estas gestiones personalmente, sea por enfermedad o por incapacidad, habrá que adjuntar un certificado médico oficial junto a la solicitud del voto por correo.

En estos casos lo puede gestionar una tercera persona debidamente autorizada notarialmente.

 

 

 

 

Posem a continuació la intervenció parlamentària del company Ferran Pedret en el debat sobre la proposició de llei sobre la reparació jurídica de les víctimes del franquisme.

Ara la llista de víctimes ja és pública i la pots consultar fent clic aquí.

 

 

Companyes i companys

Després del Congrés nacional del Partit, estem immersos en el procés d’elaboració d’esmenes al proper Congrés de la Federació de Barcelona que es celebrarà el proper mes de gener.

Ja vàrem trametre els documents del congrés, però us els fem arribar també en format Word per tal de que els pugueu esmenar amb més facilitat.

Us pregaríem que totes les esmenes que elaboreu, siguin de Substitució, Addició o Supressió ens les feu arribar al correu: aportacionspolitiqueseixample@gmail.com

Els documents us els podeu descarregar fent clic a Ponència Política i a Reglament de la Federació

El període de presentació d’esmenes finalitza el proper dia 19 a les 12 de la nit.

Recordar-vos que el mateix dia 19 a les 19.30 tenim sessió programada de debat d’esmenes a l’agrupació de Ciutat Vella.

I que celebrarem l’assamblea el proper dia 20 a les 19.30 hores a l’agrupació de Ciutat Vella (c. dels Àngels 3-5). Adjuntem la convocatòria.

 

 

 

Companyes i companys

Després de les merescudes vacances tornem amb ganes i il·lusions renovades.

Com sabeu el PSC en el passat consell Nacional va convocar el 13è congrés del PSC pels dies 4,5 i 6 de novembre.logo

Hi ha dues novetats molt importants de cara el proper Congrés:

1ª l’Elecció del primer/a secretari es farà per sufragi universal de tota la militància i amb anterioritat a les dates del congrés, en concret la votació es farà el proper 15 d’octubre.

2ª La participació en el debat de la ponència política no es farà realitzant esmenes com era habitual sinó que la comissió organitzadora del congrés demana aportacions de contingut polític (màxim dos full) que posicionin el partit en els diferents àmbits i reptes que planteja la societat.

A més a més com és pertinent en el sí del Congrés també es debatran les diferents esmenes als Estatuts i al Codi Ètic del Partit.

En aquest sentit des de la comissió executiva d’agrupació hem programat un seguit de debats per tal d’organitzar-nos col·lectivament, repartir-nos tasques i debatre col·lectivament quins posicionaments hem d’elevar al proper Congrés del PSC.

Totes les sessions seran a les 19.30 hores a la seu de l’Agrupació de Ciutat Vella (carrer dels Angels 3-5) el dies

13, 15, 20, 21, 22 i 27 de Setembre.

Per rebre les vostre aportacions hem habilitat dos comptes de correu on podeu preguntar i trametre tot allò referent al congrés:

Ponència Política: aportacionspolitiqueseixample@gmail.com

Estatuts i codi Ètic: estatutseixample@gmail.com

D’altra banda la ponència política la podeu descarregar des d’aquí: ponencia-marc_cat_numerada

Fa mesos la Federació de Barcelona va presentar una resolució al Consell de Federació encaminada cap a l’anàlisi estratègica i pel rellançament de les nostres propostes a la ciutat.

Aquella resolució es va veure refrendada i reforçada per una altra aprovada per l’assamblea d’agrupació del PSC l’Eixample el passat més de juliol de 2015 (podeu llegir-la fent clic aquí)

El treball però s’ha vist interromput per les diferents campanyes i jornades electorals que han omplert el passat semestre, i ara és hora doncs de reempendre el treball iniciat i prendre les decisions pertinents.

És per això que cal debatre més i que et convoquem a les següents sessions de debat per abordar les diferents idees que sobre el nostre partit i el rellançament de les noves propostes inclou el document polític que enllacem i que ha elaborat la comissió executiva de federació.

Sessions de debat
 • 28 d’abril a les 19.30 hores a l’agrupació de ciutat Vella (carrer dels Àngels 3-5)
 • 3 de maig a les 19.30 hores a l’agrupació de ciutat Vella (carrer dels Àngels 3-5)
 • de resum i síntesi: 9 de maig a les 19.30 hores a l’agrupació de ciutat Vella (carrer dels Àngels 3-5)
Documents de debat:

Instruccions pel debat

Document reorganització PSC Barcelona

 

L’institut Català de la Salut va impulsar el tancament del servei de pediatria del CAP Sant Joan que donava servei a tots els infants del barri de Fort Pienc.

Ara, aprofitant les dates estivals de desmobilització ciutadana, el tancament es va concretar el passat 13 de juliol i que des d’ara ja els infants s’han de visitar al CAP Pare Claret amb totes les molèsties que això implica, de congestió i de mobilitat.

Volem informar-vos que des del PSC-Eixample donem suport a la recent constituïda Assamblea veïnal per recuperar el servei de pediatria al barri del Fort Pienc i en aquest sentit us demanem que tramiteu queixes que podeu adreçar al diferents llocs que trobareu a https://pediatriafortpienc.wordpress.com/

A la vegada, per més informació podeu visitar i https://www.facebook.com/PediatriaFortPienc on hi trobareu el dia a dia d’aquesta reivindicació.

 

Des del ICS, institut Català de la Salut, s’ha impulsat una nova retallada consistent a tancar el servei de pediatria del CAP Sant Joan, deixant d’una manera definitiva tot el barri de Fort Pienc sense pediatres.

Recentment el consorci Sanitari de Barcelona va convocar les entitats veïnals per exposar la retallada, i informar que es centralitzen en el CAP Pare Claret tres unitats de pediatria, la de Fort Pienc, la de Sagrada Familia i una corresponent al districte de Gràcia.

La reunió va ser això estrictament informativa, en cap cas va haver-hi possibilitat d’esmena o debat, a la vegada que no es va garantir en el futur els llocs de treball dels profesionals de la sanitat que s’han vist traslladats.

A Catalunya totes les ciutats de més de 30.000 habitants tenen CAP amb pediatres i fins i tot algunes tenen hospital, com podria ser el cas de Martorell.

Fort Pienc en canvi en 32.225 habitants té zero pediatres! Ja que al CAP Marina ja fa anys que no n’hi ha. I si de fet és cert que per l’ICS això serà un estalvi, el cost de fet es trasllada a la societat d’una manera alarmant, especialment el cost de desplaçament. Ara cada visita com a minim costarà 4 viatges amb autobus, ja que els nens han d’anar acompanyats a cal metge.

Cal entendre l’Atenció Primària com el què és, una primera atenció que es pot, i s’ha de prestar des de la proximitat.

Estem assistint a un nou episodi del desmantellament de l’Atenció Primària. Van començar el 2012 tancant totes les especialitats del CAP Roger de Flor i ara tanquen els pediatres de Pg De Sant Joan.

L’argument sempre és el mateix: “Centralitzant serveis i ajuntant professionals millora la qualitat”.

És per això que des del PSC Eixample donem suport a la campanya

NO AL TRASLLAT DE PEDIATRÍA DEL CAP PASSEIG SANT JOAN

Que podeu trobar a l’enllaç.

https://www.change.org/p/ajuntament-de-barcelona-no-al-traslado-de-pediatr%C3%ADa-del-cap-passeig-sant-joan?recruiter=24087272&utm_source=share_petition&utm_medium=facebook&utm_campaign=share_facebook_responsive&utm_term=des-lg-no_src-no_msg

Si us plau, signeu-la i feu-ne difusió.

Va ser un plenari molt formal, de poc o gens contingut polític, però necessari per començar a treballar fort a partir de Setembre.

La intervenció del Grup Socialista la trobeu a partir del minut 31’46”.

Des del PSC Eixample donem suport a aquesta iniciativa per recuperar el servei de pediatria al barri de Fort Pienc.

Sígna-la si us plau

https://www.change.org/p/ajuntament-de-barcelona-no-al-traslado-de-pediatr%C3%ADa-del-cap-passeig-sant-joan?recruiter=24087272&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink&sharecordion_display=control 

A continuació podeu veure el video del Plenari extraordinari monogràfic sobre el barri de Sagrada Familia.

La proposició que els socialistes vam posar a debat era:

Atès que el barri de la Sagrada Família i els seus habitants pateixen de forma exagerada  el model de massificació turística actual de la nostra ciutat..

Atesa la proliferació excessiva  d’apartaments turístics al barri , amb llicència o sense, que alteren greument el descans i la qualitat de vida de les persones  i  a més provoquen l’ augment de preus de lloguer pel veïnat en moments de crisi econòmica familiar.

Ates que els carrers Sardenya i Marina, així com els carrers i passatges de l’entorn del temple, es troben permanentment envaïts per columnes infranquejables de turistes, que impedeixen entrar i sortir de casa i caminar pel barri amb normalitat.

Ates que el temple s’ha apropiat de l’espai públic, de les places i els carrers que l’envolten, les cues d’accés han expulsat els usos dels quals gaudíem veïns i veïnes del barri i que malgrat els problemes provocats a l’espai públic i a la mobilitat, el temple continua exempt de contribuir amb el pagament d’impostos, a diferència de la resta de persones.

Atesa que la moratòria sobre botigues de souvenirs és paper mullat a causa de la inacció del districte que ha  permès l’obertura sense resoldre cap expedient per manca de llicència, mentre el comerç de proximitat desapareix devorat sense aturador.

Ates que  els busos turístics trenquen la zona d’expulsió establerta al juny de 2011, establint aturades d’operadors privats i públics, en contra del compromís adoptat pel propi Ajuntament.

Ates que l’aparcament soterrat d’autocars previst a la Plaça de la Hispanitat ha desaparegut del Pla d’Actuació del Districte, malgrat aquest s’havia de construir l’any 2015.

Ates que els veïns i veïnes de les dues illes de cases afectades pel PGM de 1976 davant de la façana del carrer Mallorca segueixen sota amenaça de ser expulsades del barri, en un exemple més de que els interessos del sector turístic passen per davant dels i les veïnes de la ciutat.

Ates que el barri pateix un dèficit estructural i històric d’equipaments.

Per tot això, i d’acord amb el que estableixen els articles 64.3 i 100 del Reglament Orgànic Municipal i a l’acord de la Junta de Portaveus del 29 de gener de 2008, i l’article 32.3 del Reglament Intern d’Organització i Funcionament del Districte de l’Eixample, presenta al Ple del Districte la següent:

Proposta d’acord

 •  L’impuls des de l’Ajuntament de Barcelona d’una nova regulació sobre apartaments turístics, instant Govern de la Generalitat a deixar sense efecte les modificacions de la llei òmnibus en matèria d’habitatge, i a  aturar de forma permanent la concessió de llicències de pisos turístics al nostre Districte  així com a revisar de forma exhaustiva les ja existents  donant per tancades les que incompleixin la llei.
 • L’estudi i execució d’un projecte de pacificació de l’entorn del temple contemplant la conveniència de l’eixamplament de voreres allà on calgui en un termini màxim de dos anys i la revisió de totes les llicències de vetllador i terrassa.
 • La prohibició de circulació dels busos turístics pel carrer Marina i supressió de les estacions ubicades al carrer Sardenya davant del temple.
 • Que es requereixi a la junta del temple la seva participació i contribució per tal d’abordar la problemàtica de la ocupació de l’espai públic per part dels visitants del temple assumint un paquet de mesures de millora de gestió: cues d’accés dins del propi recinte, venda anticipada d’entrades, construcció d’aparcament d’autocars, limitació d’aforament màxim del temple i s’apliqui la normativa en matèria de prevenció de riscos tant a treballadors com a persones alienes a l’obra que la visiten.
 • La revisió del compliment tant del Pla Especial d’equipaments comercials alimentaris com no alimentaris així com la redacció i execució d’un nou pla de dinamització comercial, i la creació d’un grup d’estudi que treballi la necessitat de redactar un nou pla d’usos a l’Eixample.
 • Que l’Ajuntament garanteixi que els veïns i veïnes afectades per la futura reordenació del temple i el seu entorn siguin reallotjades al barri.
 • Que l’Ajuntament de Barcelona iniciï un procés per a la definició dels usos de la peça qualificada d’equipament al carrer Mallorca 424-432, actualment propietat d’Agbar.
 • Que es defineixi el guany per la ciutat en matèria d’equipaments des del darrer Pla Urbanístic de la zona que afecta l’antic Cinema Niza, que aquesta avaluació  es realitzi de manera participada amb el veïnat i que es valori la possibilitat de adquirir aquest solar perquè sigui equipament del barri.
 • Que es faci un estudi i informe dels pisos desocupats al barri que son d’ entitats bancàries i que es pacti amb elles l’ ús per a lloguer social al mateix temps  que s’ ajudi des del govern districte de forma més decidida la posada  en marxa del menjador social del carrer Roger de Flor .

Podeu veure ‘n el video

Per anar a la intervenció del grup socialista les teniu a 

primera intervenció: http://youtu.be/tc3AEZZJypc?t=1h26m24s 

Segona: http://youtu.be/tc3AEZZJypc?t=2h4m31s

tercera: http://youtu.be/tc3AEZZJypc?t=2h14m53s

Alguns mitjans se n’han fet ressò:

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 11 other followers

RSS Notícies de l’Eixample

 • S'ha produït un error; probablement el canal ha deixat de funcionar. Torneu-ho a provar d'aquí una estona.
%d bloggers like this: