Està dibuixant un fort pol d’activitat social, i també econòmica, a l’entorn de la frontera de l’Eixample amb Sants.  Conviuen nuclis d’un veïnatge amb molta història al barri amb nou veïnatge producte d’un Eixample barri acollidor i divers. Torna a ser la prioritat en l’acció pública amb més equipaments i espais públics per completar la seva força cívica i de nova economia (Arenes, Model).

Mesures:

Sempre al costat dels veïns i les veïnes del barri:

 • Avançarem els treballs perquè La Model sigui una illa multifuncional pel barri (equipaments i verd).
 • Executarem el projecte de Germanetes
 • Impulsarem la construcció de l’ IES Viladomat.
 • Impulsarem la construcció de la residència de gent gran del carrer Viladomat (interior d’illa Paula Montal).

Reactivació econòmica i compromís amb l’ocupació:

 • Farem del projecte de la Model (projecció, definició i evolució) un gran motor social, econòmic i cultural d’aquest i de la ciutat.
 • Crearem un projecte en col·laboració entre Arenes i la futura Model.
 • Potenciarem la consolidació dels eixos comercials de l’entorn com a garant del comerç de proximitat.

Aposta per la convivència i l’espai públic de qualitat, ordenat, net i segur:

 • Farem de l’Avinguda de Roma un eix cívic del centre de la ciutat a la porta que significa l’estació de Sants.
 • Impulsarem la pacificació carrer Borrell.
 • Continuarem el projecte del Camí Amic.
 • Farem que la GU treballi de forma coordinada amb altres agents que actuen al territori per promoure un ús compartit de l’espai públic.
 • Treballarem per un ús de la bicicleta segur i cívic.
Anuncis