Ha esdevingut una zona amb molta potencialitat social, viu ara un procés de transformació al voltant de la plaça de les Glòries, que generarà una nova centralitat de la ciutat, un espai ciutadà i de serveis creant un nou entorn urbà verd.

 

Mesures:

Sempre al costat dels veïns i les veïnes del barri:

  • Desenvoluparem el compromís per les Glòries: Centre de Cultura, Escola Bressol, CAP, Habitatge protegit
  • Exigirem la construcció de l’IES Angeleta Ferrer
  • Posarem en marxa un nou equipament juvenil a Transformadors

Reactivació econòmica i compromís amb l’ocupació:

  • Consolidarem un nou eix comercial a la zona,
  • Realitzarem projectes de microurbanisme per generar un nou dinamisme comercial.
  • Enfortirem el pols cultural a Glòries com a motor de nova centralitat.

Aposta per la convivència i l’espai públic de qualitat, ordenat, net i segur:

  • Finalitzarem el planejament de la plaça les Glòries, que trencarà la barrera entre Sant Martí i Eixample.
  • Disminuirem l’impacte del transport privat en benefici d’altres mitjans de transport.
  • Treballarem per regular i ordenar l’activitat social dels espais públics amb usos més intensius (Estació del Nord, Plaça Fort Pienc).
  • Crearem a les noves Glòries nous espais de convivència i de trobada pel veïnat.
Anuncis