Pel que fa al seu desenvolupament futur, té el potencial en dos línies: la proximitat i la centralitat. Un potencial pel comerç i serveis al barri per la gent de barri, i, d’altra banda, la centralitat en temes com l’universitari, l’hospitalari i de recerca, o el cultural.

 

Mesures:

Sempre al costat dels veïns i les veïnes:

 • Projectarem i consolidarem el funcionament dels equipaments culturals i cívics del carrer Urgell, 145 (illa E. Carcassona).
 • Construirem l’Escola Bressol a l’illa Joan Brossa.
 • Desenvoluparem el Projecte Temps de Barri.
 • Projectarem i construirem la nova Caserna de Bombers.
 • Col·laborarem en l’ampliació de l’Hospital Clínic

Reactivació econòmicai compromís ambl’ocupació:

 • Finalitzarem i potenciarem el Mercat del Ninot, centre comercial i d’activitat.
 • Establirem estratègies conjuntes de promoció comercial de proximitat i de centralitat, amb programes específics de col·laboració públic – privats i projectes d’ocupació, també afavorint la col·laboració entre associacions de concessionaris dels Mercats Municipals i entitats de comerç de la zona d’influència
 • Potenciarem el turisme amb un pla específic al territori
 • Impulsarem el suport als eixos comercials del territori

Aposta per la convivència i l’espai públic de qualitat, ordenat, net i segur:

 • Continuarem amb el pla de passatges
 • Obrirem l’interior d’illa París/Còrsega, Villarroel / Casanova
 • Remodelarem l’últim tram de l’Avinguda Josep Tarradellas fins pl. Francesc Macià.
 • Ampliarem voreres carrer Balmes des de Aragó a Gran Via.
 • Cercarem nous usos de l’espai públic.
 • Facilitar l’ús dels equipaments escolar amb l’obertura de patis escolars. 2.3.4.2. Farem que la GU treballi de forma coordinada amb altres agents que actuen al territori per promoure un ús compartit de l’espai públic.
 • Farem que la policia de proximitat, a través del projecte específic per a interiors d’illa “A cel obert”, treballi de forma coordinada amb altres agents que actuen al territori per promoure un ús compartit de l’espai públic.
 • Treballarem per un ús de la bicicleta segur i cívic.
Anuncis