You are currently browsing the category archive for the ‘Urbanisme’ category.

En aquest mandat el projecte de transformació de la Model ha estat completament abandonat. A les dificultats del moment econòmic, s’hi afegeix la manca de planificació de la Generalitat des que va decidir replantejar l’emplaçament previst a la Zona Franca quan ja havien començat les obres. Alhora, les declaracions del Regidor del Districte sobre la possibilitat de canviar els futurs usos van acabar de disparar l’alarma en el moviment veïnal.

Cal tenir present les bases del projecte. D’una banda l’acord entre l’Ajuntament i la Generalitat, que culminà en el conveni de 2006 per a la renovació dels centres penitenciaris de la ciutat. I de l’altra, el consens amb les entitats del Districte sobre els futurs usos, que es va plasmar l’any 2009 en el document “Criteris i continguts per a la redacció del pla director de transformació de la presó Model de Barcelona”.

La transformació urbanística de la Model és una oportunitat per reequilibrar els barris de l’Esquerra de l’Eixample, deficitaris d’espais lliures i equipaments bàsics. Però, en primer lloc, és la urgència per resoldre les condicions de massificació i insalubritat  que afecten a reclusos i treballadors, i que empitjoren dia rere dia.

Conscient d’aquesta situació, la Comissió d’Hàbitat Urbà i Medi Ambient, a proposta del Grup Municipal Socialista, va acordar que s’estableixi amb la Generalitat un nou calendari per al trasllat de les presons de la Model i la Trinitat, i la disponibilitat de sòl per als nous usos previstos. Igualment, impulsar l’execució del planejament urbanístic i avançar en la redacció dels projectes arquitectònics i d’urbanització, dividint-los en fases si fos necessari.

També des de l’Eixample, veiem amb preocupació com el Districte ha passat a fer un paper subsidiari ens els projectes estratègics, renunciant al paper d’impuls i de participació des de la proximitat dels barris. És per això que el grup municipal socialista va proposar en el darrer plenari que es torni a convocar amb la màxima urgència la Comissió de la Model del Districte de l’Eixample, amb representació de Serveis Penitenciaris de la Generalitat, els grups municipals de districte i les entitats dels barris de l’Esquerra de l’Eixample. La proposta es va aprovar per unanimitat, també amb el compromís de presentar un informe anual de l’esmentada Comissió al plenari del Consell Municipal del Districte

La situació actual de la Model és insostenible i ja no és acceptable deixar passar el temps sense avançar cap a una solució que posi fi definitivament a unes condicions inhumanes de vida i de treball.

Anuncis

Aquest és el títol de la darrera publicació de la FAVB.

Un llibre molt recomanable que deixa ben clar que el moviment veinal a diferencia del que alguns voldrien és ben viu!

Com a curiositat cita la bona experiència en la pàgina 180 cita una bona experiència en la que la nostra agrupació hi va participar molt activament
Més informació a: http://favb.cat/node/687

A instància del grup socialista, el Consell Plenari del Districta aprova, amb l’únic vot contrari de CiU, una proposta d’acord per activar l’illa Germantes, entre els carrers Comte Borrell, Consell de Cent i Viladomat.

La centralitat que pot generar en els barris de l’Esquerra de l’Eixample, i de Sant Antoni, augmenta les potencialitats de la transformació urbanística aprovada en el mandat anterior.  Tenint en compte l’actual context, la proposta aprovada conté tres mesures, economica, social i ambiental, que es complementen i reforçen entre elles.

Per a la programació de les inversions, la primera mesura és instar el govern del  districte a que presenti un pla d’etapes de construcció dels equipaments previstos (escola bressol, institut, centre de dia, habitatges dotacionals per a joves i gent gran, i escola d’arts), adaptat a l’actual context econòmic.

Des de la vessant social, entitats i veïns estan treballant des de fa mesos per destinar aquest solar a usos provisionals en tant no es construeixin els equipaments definitius. D’una banda com una forma d’aprofitar un solar públic abandonat, però també com una forma activa de reivindicar la construcció d’uns equipaments que són molt necessaris. Alhora com una forma de generar espai de relació ciutadana i activitats gestiondes per les pròpies entitats. Per això, la segona mesura es que, a través del Pla BUITS, es posin a disposició de les entitats la totalitat dels terrenys que no s’hagin de desenvolupar durant el proper any, de forma que no restin terrenys sense utilitzar i no es limitin les iniciatives de les entitats, excepte que no sigui per l’interés públic d’inciar els equipaments quan ja existeixin els projectes aprovats i les inversions compromeses.

I per últim, des de la vessant ambiental, en l’entorn de l’illa Germanetes s’hi donen unes cirscumstàncies molt favorables a la creació d’una superilla. L’ordenació en superilles és una estratègia de mobilitat per aconseguir carrers més tranquils, per cercar el necessari equilibri entre carrers per passar-hi i carrers per estar-s’hi, considerant la funció de l’espai públic com a espai de relació. També són una estratègia més per lluitar contra la contaminació provocada pel domini del vehicle motoritzat privat, un problema que a la nostra ciutat és ja de salut pública. Per això la tercera mesura es aprofitar aquesta oportunitat per redactar un estudi de mobilitat de l’entorn de l’illa Germanetes com a superilla, que serveixi de prova pilot en la trama Cerdà.

Poso a continuació un text d’un veí de Glòries penjat en un fòrum de debat de la xarxa. NO podem dedicar més temps a fer projectes i dibuixos, hi ha un projecte, hi ha un acord i hi ha un compromís. No més cal seguir endavant en el full de ruta:

El veí diu:

DEDICADO A POLÍTICOS PENSANTES DEL AYUNTAMIENTO DE BARCELONA Y QUE SIGUEN DANDO VUELTAS CÓMO RESOLVER LA SITUACIÓN DE LA PLAZA DE LAS GLORIAS Y U ENTORNO.EL ALCALDE XAIER TRIAS Y SU GRUPO(CiU) NOS VENDIERON LA MOTO QUE SE PODRÍA HACER UN TUNEL EN LA GRAN VÍA DESDE LA ALTURA DE LA CALLE BILBAO Y POR DEBAJO DE LA PLAZA SALIR A LA OTRA PARTE DE LA GRAN VÍA.TAMBIÉN CONSTRUIRÍAN UN A GRAN ROTONDA(CIRCUNVALACIÓN) QUE RESOLVERÍA EL TRÁFICO DE LOS MÁS DE 15.000 VEHÍCULOS QUE POR AHÍ PASAN A DIARIO.A LAS SEMANAS DEL ANUNCIO ,SE ECHARON PARA ATRÁS Y DIJERON QUE LO CONSULTARÍAN CON LOS VECINOS/AS AFECTADOS/AS,ASOCIACIONES DE VECINOS Y LOS GRUPOS POLÍTICOS DEL AYUNTAMIENTO DE BARCELONA.HACE AÑOS ESCUCHÉ A TÉCNICOS DE UNA UNIVERSIDAD DE BARCELONA QUE DECÍAN QUE SÍ SE PODÍA CONSTRUIR TAL TUNEL PERO QUE DEBERÍA SALIR A LA ALTURA DE LA CALLE ARAGON, DEBIDO A LOS TÚNELES DE RENFE..Y AHORA DEBEMOS RECORDAR QUE LOS HAN ACTUALIZADO Y HASTA EN LA ESTACIÓN DEL CLOT ESTÁN PONIENDO ESCALERAS MECÁNICAS Y ASCENSORES…YO CREO QUE LO MÁS IMPORTANTE SON TERMINAR EL MERCADO DE LOS ENCANTES, LA BIBLIOTECA DEL CLOT, LOS PISOS ASISTIDOS, Y EL RESTO DE EQUIPAMIENTOS PROMETIDOS DESDE HACE DOS LEGISLATURAS , TODOS LOS GRUPOS POLÍTICOS ESTABAN DE CUERDO..SR. XAVIER TRIAS DÉJE DE MAREAR Y PSC Y RESTO DE PARTIDOS DARLES EN LA CABEZA Y EL TRASERO.”Las personas que viven en espacios privados contribuyen activamente al menoscabo y la degradación del espacio público. En otras palabras , exacerban las circunstancias que inicialmente los condujeron aislarse. Y con ello pagan un precio. Si los bienes públicos los servicios públicos, los espacios públicos, los recursos públicos—se devalúan a los ojos de los ciudadanos y son sustituidos por servicios privados pagados al contado, perdemos el sentido de que los intereses y las necesidades comunes deben predominar sobre las preferencias particulares y el beneficio individual. “LOS VECINOS Y VECINAS DE LA PLAZA DE LAS GLORIAS UNA SOLUCIÓN.””SE ME OLVIDABA A LOS QUE CON EL JORDI HEREU PUSIERON LAS PANCARTA O LAS VUELVEN A PONER O QUE SE AGUANTEN AHORA.PRIMERO LOS EQUIPAMIENTOS Y DESPUÉS EL TEMA VIARIO..CADA CUAL QUE AGUANTE SU VELA

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 11 other followers

RSS Notícies de l’Eixample

  • S'ha produït un error; probablement el canal ha deixat de funcionar. Torneu-ho a provar d'aquí una estona.
Anuncis
%d bloggers like this: