A continuació podeu veure el video del Plenari extraordinari monogràfic sobre el barri de Sagrada Familia.

La proposició que els socialistes vam posar a debat era:

Atès que el barri de la Sagrada Família i els seus habitants pateixen de forma exagerada  el model de massificació turística actual de la nostra ciutat..

Atesa la proliferació excessiva  d’apartaments turístics al barri , amb llicència o sense, que alteren greument el descans i la qualitat de vida de les persones  i  a més provoquen l’ augment de preus de lloguer pel veïnat en moments de crisi econòmica familiar.

Ates que els carrers Sardenya i Marina, així com els carrers i passatges de l’entorn del temple, es troben permanentment envaïts per columnes infranquejables de turistes, que impedeixen entrar i sortir de casa i caminar pel barri amb normalitat.

Ates que el temple s’ha apropiat de l’espai públic, de les places i els carrers que l’envolten, les cues d’accés han expulsat els usos dels quals gaudíem veïns i veïnes del barri i que malgrat els problemes provocats a l’espai públic i a la mobilitat, el temple continua exempt de contribuir amb el pagament d’impostos, a diferència de la resta de persones.

Atesa que la moratòria sobre botigues de souvenirs és paper mullat a causa de la inacció del districte que ha  permès l’obertura sense resoldre cap expedient per manca de llicència, mentre el comerç de proximitat desapareix devorat sense aturador.

Ates que  els busos turístics trenquen la zona d’expulsió establerta al juny de 2011, establint aturades d’operadors privats i públics, en contra del compromís adoptat pel propi Ajuntament.

Ates que l’aparcament soterrat d’autocars previst a la Plaça de la Hispanitat ha desaparegut del Pla d’Actuació del Districte, malgrat aquest s’havia de construir l’any 2015.

Ates que els veïns i veïnes de les dues illes de cases afectades pel PGM de 1976 davant de la façana del carrer Mallorca segueixen sota amenaça de ser expulsades del barri, en un exemple més de que els interessos del sector turístic passen per davant dels i les veïnes de la ciutat.

Ates que el barri pateix un dèficit estructural i històric d’equipaments.

Per tot això, i d’acord amb el que estableixen els articles 64.3 i 100 del Reglament Orgànic Municipal i a l’acord de la Junta de Portaveus del 29 de gener de 2008, i l’article 32.3 del Reglament Intern d’Organització i Funcionament del Districte de l’Eixample, presenta al Ple del Districte la següent:

Proposta d’acord

  •  L’impuls des de l’Ajuntament de Barcelona d’una nova regulació sobre apartaments turístics, instant Govern de la Generalitat a deixar sense efecte les modificacions de la llei òmnibus en matèria d’habitatge, i a  aturar de forma permanent la concessió de llicències de pisos turístics al nostre Districte  així com a revisar de forma exhaustiva les ja existents  donant per tancades les que incompleixin la llei.
  • L’estudi i execució d’un projecte de pacificació de l’entorn del temple contemplant la conveniència de l’eixamplament de voreres allà on calgui en un termini màxim de dos anys i la revisió de totes les llicències de vetllador i terrassa.
  • La prohibició de circulació dels busos turístics pel carrer Marina i supressió de les estacions ubicades al carrer Sardenya davant del temple.
  • Que es requereixi a la junta del temple la seva participació i contribució per tal d’abordar la problemàtica de la ocupació de l’espai públic per part dels visitants del temple assumint un paquet de mesures de millora de gestió: cues d’accés dins del propi recinte, venda anticipada d’entrades, construcció d’aparcament d’autocars, limitació d’aforament màxim del temple i s’apliqui la normativa en matèria de prevenció de riscos tant a treballadors com a persones alienes a l’obra que la visiten.
  • La revisió del compliment tant del Pla Especial d’equipaments comercials alimentaris com no alimentaris així com la redacció i execució d’un nou pla de dinamització comercial, i la creació d’un grup d’estudi que treballi la necessitat de redactar un nou pla d’usos a l’Eixample.
  • Que l’Ajuntament garanteixi que els veïns i veïnes afectades per la futura reordenació del temple i el seu entorn siguin reallotjades al barri.
  • Que l’Ajuntament de Barcelona iniciï un procés per a la definició dels usos de la peça qualificada d’equipament al carrer Mallorca 424-432, actualment propietat d’Agbar.
  • Que es defineixi el guany per la ciutat en matèria d’equipaments des del darrer Pla Urbanístic de la zona que afecta l’antic Cinema Niza, que aquesta avaluació  es realitzi de manera participada amb el veïnat i que es valori la possibilitat de adquirir aquest solar perquè sigui equipament del barri.
  • Que es faci un estudi i informe dels pisos desocupats al barri que son d’ entitats bancàries i que es pacti amb elles l’ ús per a lloguer social al mateix temps  que s’ ajudi des del govern districte de forma més decidida la posada  en marxa del menjador social del carrer Roger de Flor .

Podeu veure ‘n el video

Per anar a la intervenció del grup socialista les teniu a 

primera intervenció: http://youtu.be/tc3AEZZJypc?t=1h26m24s 

Segona: http://youtu.be/tc3AEZZJypc?t=2h4m31s

tercera: http://youtu.be/tc3AEZZJypc?t=2h14m53s

Alguns mitjans se n’han fet ressò:

Anuncis