En aquest mandat el projecte de transformació de la Model ha estat completament abandonat. A les dificultats del moment econòmic, s’hi afegeix la manca de planificació de la Generalitat des que va decidir replantejar l’emplaçament previst a la Zona Franca quan ja havien començat les obres. Alhora, les declaracions del Regidor del Districte sobre la possibilitat de canviar els futurs usos van acabar de disparar l’alarma en el moviment veïnal.

Cal tenir present les bases del projecte. D’una banda l’acord entre l’Ajuntament i la Generalitat, que culminà en el conveni de 2006 per a la renovació dels centres penitenciaris de la ciutat. I de l’altra, el consens amb les entitats del Districte sobre els futurs usos, que es va plasmar l’any 2009 en el document “Criteris i continguts per a la redacció del pla director de transformació de la presó Model de Barcelona”.

La transformació urbanística de la Model és una oportunitat per reequilibrar els barris de l’Esquerra de l’Eixample, deficitaris d’espais lliures i equipaments bàsics. Però, en primer lloc, és la urgència per resoldre les condicions de massificació i insalubritat  que afecten a reclusos i treballadors, i que empitjoren dia rere dia.

Conscient d’aquesta situació, la Comissió d’Hàbitat Urbà i Medi Ambient, a proposta del Grup Municipal Socialista, va acordar que s’estableixi amb la Generalitat un nou calendari per al trasllat de les presons de la Model i la Trinitat, i la disponibilitat de sòl per als nous usos previstos. Igualment, impulsar l’execució del planejament urbanístic i avançar en la redacció dels projectes arquitectònics i d’urbanització, dividint-los en fases si fos necessari.

També des de l’Eixample, veiem amb preocupació com el Districte ha passat a fer un paper subsidiari ens els projectes estratègics, renunciant al paper d’impuls i de participació des de la proximitat dels barris. És per això que el grup municipal socialista va proposar en el darrer plenari que es torni a convocar amb la màxima urgència la Comissió de la Model del Districte de l’Eixample, amb representació de Serveis Penitenciaris de la Generalitat, els grups municipals de districte i les entitats dels barris de l’Esquerra de l’Eixample. La proposta es va aprovar per unanimitat, també amb el compromís de presentar un informe anual de l’esmentada Comissió al plenari del Consell Municipal del Districte

La situació actual de la Model és insostenible i ja no és acceptable deixar passar el temps sense avançar cap a una solució que posi fi definitivament a unes condicions inhumanes de vida i de treball.

Anuncis