A mitja nit, acabat el ple del Consell del Districte del passat 3 de juliol, el govern enviava per correu electrònic la proposta de Pla d’Actuació del Districte (PAD) 2012-2015 ala resta de grups polítics. Aquest sol fet exemplifica el tarannà del govern del Districte de l’Eixample durant el primer any de mandat, tot i estar en minoria.

Durant el ple, el regidor Gerard Ardanuy es va limitar a exposar les fredes dades estadístiques del procés participatiu i el calendari, i apuntar alguns eixos estratègics genèrics, calcats del propi programa electoral de CiU.

Una vegada analitzat el document complet, observem que abunden les vaguetats i la manca de concrecions. Una forma més de diluir el Pla consisteix en no explicar les mesures per a  cadascun dels sis barris de l’Eixample, perdent tota referència a l’entorn més proper de convivència.

Certament, el cost econòmic del procés participatiu del PAD ha estat inferior al del mandat anterior, però amb quin resultat? Aquest govern no creu en la participació ciutadana, que considera un simple tràmit, en comptes d’un espai públic de participació de la ciutadania i les entitats en els assumptes d’interès general.

Es per tot això, que el primer pas que farà el grup socialista a l’Eixample serà demanar els escrits i documents rebuts durant el procés participatiu, per tal de valorar les demandes reals dels ciutadans i del teixit associatiu de cada barri que el govern de CiU ha obviat. D’altra banda, insistirem una vegada més a demanar el programa d’inversions, ja que és l’eina fonamental per tal de poder concretar les actuacions i establir les prioritats.

En un moment tan dur per les retallades i la pèrdua de drets que imposa la dreta neoliberal, es fa més necessari que mai que els plans d’actuació dels districtes responguin a les necessitats més bàsiques i les aspiracions reals de la ciutadania, i que aquestes es tradueixin en compromisos d’actuació política pel bé comú. En definitiva, més democràcia per afrontar la crisi i construir alternatives.

Anuncis