El govern de la ciutat està fent seu, i té previst impulsar el desplegament de la nova xarxa d’autobusos, un projecte dissenyat i gestat pel govern socialista anterior.

Ara bé, el projecte no naixerà tal i com s’havia concebut, sinó que ja d’entrada i des del primer dia neix “retallat”.

Ja a l’anterior plenari es va denunciar que el projecte de la nova xarxa de bus naixia amb dos modificacions importants respecte a com el vam dissenyar:

  • El calendari. Es desplegarà un any més tard del previst
  • Les tarifes. CiU va apujar els preus de la tarifa integrada només arribar.

Ahir però en el marc de la comissió de serveis tècnics del districte es va presentar el projecte per part d’un responsable de TMB (una vegada més el govern del districte es va limitar a donar paraules) i hi han alguns detalls que cal afegir:

  • El projecte preveia conviure, com a mínim un temps, amb la xarxa d’autobusos tradicional. Ara però resten a l’espera de desplegar el servei per retallar altres línies.
  • Les freqüències de pas es preveien de 3 minuts. Ara ens movem en un interval de entre 5 i 8 minuts, en el millor dels casos.
  • No es destinarà al nou servei ni un euro de més del ja previst  per TMB, de manera que qualsevol desplegament anirá en depriment d’altres serveis.

De fet ja han començat a retallar linies cito literal: “Amb dolor i pena hem hagut de retirar servei

El PSC- Eixample estem satisfets que el govern municipal impulsi el projecte de la xarxa ortogonal de bus, però en qualsevol cas volem fer saber a la ciutadania que el projecte neix manllevat d’elements clau per garantir la mobilitat pública de superfície tal i com es va pensar originalment.

Un servei que neix a costa d’un altre és un risc i un perill que pot generar greus molèsties al ciutadà.

Anuncis