La Consellera de Justícia ha anunciat que es traslladaran els tres centres penitenciaris de Barcelona a la ZonaFranca i es començarà per la construcció del que ha de substituir la Model. L’anunci no pot ser menys concret, doncs no va acompanyat de calendari, ni pressupost, ni tan sols d’un emplaçament concret.

Cal tenir present que el març de 2010 l’anterior Govern de la Generalitat va aprovar la licitació de les obres del centre de preventius que havia de substituir la presó Model, als carrers 5, 6 i D de la Zona Franca, i que les obres s’havien iniciat l’octubre d’aquell mateix any amb l’enderrocament de les naus existents en el solar.

Anuncis