El Ple de l’Ajuntament ha aprovat la proposició del PSC per retirar la nova proposta i presentar, en el termini màxim d’un mes, la creació d’una comissió amb representants de tots els grups polítics municipals i de les entitats veïnals per tal de debatre i acordar l’actualització de l’ordenació de la plaça i del seu entorn, que també tingui en compte els estudis tècnics realitzats fins a la data.

La proposta presentada pel Tercer Tinent d’Alcalde té massa incògnites i trenca el consens polític i veïnal amb que s’havia treballat des del Compromís de 2007. El govern del Districte de l’Eixample tampoc coneixia la proposta, ja que contradiu la proposició aprovada pel plenari del Consell de Districte tot just feia un mes.

Les majors incerteses són la manca d’estudis de mobilitat que justifiquin la viabilitat del projecte, i la supressió d’un túnel ferroviari per aconseguir que el parc sigui pla, sense haver parlat encara amb el Ministeri de Foment.

La proposta també suprimeix el soterrament del tram dela Gran Via que divideix els barris del Clot i el Poblenou, llargament reivindicat i pactat amb els veïns. Tampoc es concreten les noves edificacions que ocuparien les zones del carrer Consell de Cent i de la Meridiana Sud que ara són zona verda.

Per últim, la proposta requeriria un nova modificació substancial de planejament, i això afectaria tots els terminis, com ara la construcció dels equipaments.

Anuncis