El govern de CiU va aconseguir en el Ple d’ahir aprovar provisionalment les ordenances fiscals que ha pactat unilateralment amb el PP. A la fi, CiU s’ha plegat a l’exigència del PP de no apujar l’IBI, renunciant així a incrementar-lo el 3% (previsió IPC) tal com havia proposat inicialment i com està fent en altres ajuntaments on governa.

L’IBI és un impost essencialment progressiu, en funció del valor cadastral dels immobles, i és una de les principals fonts d’ingressos dels ajuntaments, que poden així redistribuir-la en forma de serveis per a tothom. Els propietaris dels immobles més cars i de les zones més valorades de la ciutat són els que resulten més beneficiats de congelar l’IBI. Per contra, s’estima que aquesta mesura suposa deixar d’ingressar uns 15 milions d’euros, és a dir el cost de construir 10 escoles bressol.

En el cas de l’IBI, les ordenances afegeixen bonificacions en aquells casos que els habitatges compleixen una especial funció social: famílies nombroses, monoparentals, amb fills discapacitats, o vídues amb rendes baixes. En canvi, no considera els casos d’habitatges buits, en els quals s’incompleix clarament aquesta funció social.

Una altra mesura que CiU ha introduït és la gratuïtat de l’Àrea verda per a conductors que no tinguin sancions l’any anterior. La qüestió és si cal premiar el civisme si aquest es practica per convicció. Per embolicar més les coses, aquesta disminució d’ingressos es pretén compensar amb la implantació de publicitat en el Bicing. No estem ja prou voltats de publicitat en l’espai públic?

Tot plegat, els criteris de les noves ordenances fiscals són populistes i no estan pensats per mantenir un nivell d’ingressos que garanteixi els serveis i les inversions que necessiten els barris de la ciutat.

Les ordenances s’exposaran al públic durant un mes. Els ciutadans i les entitats poden presentar-hi al•legacions, i s’hauran de considerar en el plenari de desembre que aprovi les ordenances definitivament.

Anuncis