El Grup de CIU i de PP ha votat en contra de la proposició del PSC que de fet proposava:

  1. Donar ple compliment al Pla d’escoles Bressol de Barcelona 2007-2011 , aprovat el 25 de juliol de 2008, pel que fa referència al Districte de l’Eixample.
  2. Construir també, dins de la xarxa d’escoles bressol públiques, la projectada a la Illa de Germanetes, no prevista al Pla.
  3. Instar el govern de la ciutat a elaborar un nou pla d’escoles bressol públiques durant el primer semestre de 2012 que es finançarà, en el cas de les noves escoles bressol de l’eixample, amb el pla d’inversions del districte.
Des del Grup socialista de l’Eixample lamentem aquest gir a la dreta, l’abandó de la creació de noves places d’escola bressol públiques i la renuncia del govern municipal cap a la igualtat d’oportunitats.
Les escoles bressol, no només són equipament educatiu, també són un important suport per la conciliació i el dret al treball de molts pares i mares.
Des del PSC no abandonarem l’aposta que fins avui ha permès doblar el nombre de places públiques en els darrers 4 anys.
Anuncis